Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 17
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREDNISON AVMC 5MG TBL NOB 40
0247210 56/ 280/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 30MG TBL NOB 20
0247211 56/ 282/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 30MG TBL NOB 40
0247212 56/ 282/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 10MG TBL NOB 20
0247205 56/ 281/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 10MG TBL NOB 40
0247206 56/ 281/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 2,5MG TBL NOB 20
0247207 56/ 279/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 2,5MG TBL NOB 30
0224057 56/ 279/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 5MG TBL NOB 30
0224058 56/ 280/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 10MG TBL NOB 30
0224059 56/ 281/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 30MG TBL NOB 30
0224060 56/ 282/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 2,5MG TBL NOB 40
0247208 56/ 279/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON AVMC 5MG TBL NOB 20
0247209 56/ 280/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R
PREDNISON LÉČIVA 5MG TBL NOB 20
0000269 56/ 471/69-C prednisonl.pdf prednisonl.pdf H02AB07 R
PREDNISON LÉČIVA 20MG TBL NOB 20
0002963 56/ 104/75-C prednisonl.pdf prednisonl.pdf H02AB07 R
RECTODELT 100MG SUP 6
0084003 56/ 086/98-C rectodelt.pdf rectodelt.pdf H02AB07 R
RECTODELT 100MG SUP 2
0066082 56/ 086/98-C rectodelt.pdf rectodelt.pdf H02AB07 R
RECTODELT 100MG SUP 4
0042591 56/ 086/98-C rectodelt.pdf rectodelt.pdf H02AB07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11