ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RYEQO 40MG/1MG/0,5MG TBL FLM 84(3X28)
0255253 EU/1/21/1565/002 ryeqo.pdf ryeqo.pdf H01CC54 R
RYEQO 40MG/1MG/0,5MG TBL FLM 28
0255131 EU/1/21/1565/001 ryeqo.pdf ryeqo.pdf H01CC54 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. květen 2022 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. duben 2022 v 01:09