Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOMATOSTATIN ARDEZ 3MG INF PLQ CSL 25+25X1ML AMP
0221437 56/ 076/17-C somatostat.pdf somatostat.pdf H01CB01 R
SOMATOSTATIN ARDEZ 3MG INF PLQ CSL 1+1X1ML AMP
0221436 56/ 076/17-C somatostat.pdf somatostat.pdf H01CB01 R
SOMATOSTATIN EUMEDICA 3MG INF PSO LQF 1+1ML
0239747 56/ 224/93-B/C somatostat.pdf somatostat.pdf H01CB01 R
SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG 3MG INF PSO LQF 1+1ML
0200725 56/ 224/93-B/C     H01CB01 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11