Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DURATOCIN 100MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0215972 56/ 144/06-C duratocin.pdf duratocin.pdf H01BB03 R
KARBETOCIN AVMC 100MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0240578 56/ 032/19-C karbetocin.pdf karbetocin.pdf H01BB03 R
KARBETOCIN AVMC 100MCG/ML INJ SOL 4X1ML
0240577 56/ 032/19-C karbetocin.pdf karbetocin.pdf H01BB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09