Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 29
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MINIRIN 0,2MG TBL NOB 30
0042452 56/ 354/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,2MG TBL NOB 15
0098930 56/ 354/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,1MG TBL NOB 90
0098929 56/ 353/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,1MG TBL NOB 15
0098928 56/ 353/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,1MG TBL NOB 30
0042451 56/ 353/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,2MG TBL NOB 90
0098931 56/ 354/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 240MCG POR LYO 100
0018570 56/ 360/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 240MCG POR LYO 30
0018569 56/ 360/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 240MCG POR LYO 10
0018568 56/ 360/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 120MCG POR LYO 100
0018567 56/ 359/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 120MCG POR LYO 30
0018566 56/ 359/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 120MCG POR LYO 10
0018565 56/ 359/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 60MCG POR LYO 100
0018564 56/ 358/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 60MCG POR LYO 10
0018562 56/ 358/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 60MCG POR LYO 30
0018563 56/ 358/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 30X1
0115844 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 100X1
0172391 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 30X1
0115845 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 90X1
0172390 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 10X1
0172389 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09