Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 78
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GENOTROPIN 16IU(5,3MG) INJ PSO LQF 5+5X1ML
0187293 56/ 167/89-B/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
GENOTROPIN 36IU(12MG) INJ PSO LQF 1+1X1ML
0187294 56/ 167/89-C/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
GENOTROPIN 36IU(12MG) INJ PSO LQF 5+5X1ML
0187295 56/ 167/89-C/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
GENOTROPIN 16IU(5,3MG) INJ PSO LQF 5+5X1ML
0025167 56/ 167/89-B/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
GENOTROPIN 16IU(5,3MG) INJ PSO LQF 1+1X1ML
0025166 56/ 167/89-B/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
GENOTROPIN 16IU(5,3MG) INJ PSO LQF 1+1X1ML
0187292 56/ 167/89-B/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
GENOTROPIN 36IU(12MG) INJ PSO LQF 1+1X1ML
0025168 56/ 167/89-C/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
GENOTROPIN 36IU(12MG) INJ PSO LQF 5+5X1ML
0025169 56/ 167/89-C/C genotropin.pdf genotropin.pdf H01AC01 R
HUMATROPE 18IU(6MG) INJ PSO LQF 1+1X3,17ML ISP
0092317 56/ 158/89-A/C humatrope.pdf humatrope.pdf H01AC01 R
HUMATROPE 36IU(12MG) INJ PSO LQF 1+1X3,15ML ISP
0092320 56/ 158/89-B/C humatrope.pdf humatrope.pdf H01AC01 R
HUMATROPE 72IU(24MG) INJ PSO LQF 1+1X3,15ML ISP
0092323 56/ 158/89-C/C humatrope.pdf humatrope.pdf H01AC01 R
INCRELEX 10MG/ML INJ SOL 1X4ML
0029024 EU/1/07/402/001 increlex.pdf increlex.pdf H01AC03 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 15MG/1,5ML INJ SOL PEP 5X1,5ML
0236917 56/ 459/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 15MG/1,5ML INJ SOL PEP 1X1,5ML
0236916 56/ 459/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 10MG/1,5ML INJ SOL PEP 10X1,5ML
0236915 56/ 458/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 10MG/1,5ML INJ SOL PEP 5X1,5ML
0236914 56/ 458/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 15MG/1,5ML INJ SOL PEP 10X1,5ML
0236918 56/ 459/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 5MG/1,5ML INJ SOL PEP 10X1,5ML
0236912 56/ 457/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 5MG/1,5ML INJ SOL PEP 5X1,5ML
0236911 56/ 457/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R
NORDITROPIN NORDIFLEX 5MG/1,5ML INJ SOL PEP 1X1,5ML
0236910 56/ 457/18-C norditropi.pdf norditropi.pdf H01AC01 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11