Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 936
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CINACALCET STADA 60MG TBL FLM 30
0228417 56/ 076/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 60MG TBL FLM 28
0228416 56/ 076/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 90MG TBL FLM 28
0228419 56/ 077/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 60MG TBL FLM 84
0228418 56/ 076/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 90MG TBL FLM 30
0214063 56/ 141/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 60MG TBL FLM 30
0214062 56/ 140/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 30MG TBL FLM 30
0214061 56/ 139/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 90MG TBL FLM 28
0213244 56/ 141/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 90MG TBL FLM 84
0213245 56/ 141/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 30MG TBL FLM 14
0213237 56/ 139/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 30MG TBL FLM 28
0213238 56/ 139/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 30MG TBL FLM 84
0213239 56/ 139/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 60MG TBL FLM 14
0213240 56/ 140/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 60MG TBL FLM 28
0213241 56/ 140/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 60MG TBL FLM 84
0213242 56/ 140/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ZENTIVA 90MG TBL FLM 14
0213243 56/ 141/16-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINGLAN 30MG TBL FLM 10
0228096 56/ 007/18-C cinglan.pdf cinglan.pdf H05BX01 R
CINGLAN 30MG TBL FLM 14
0228097 56/ 007/18-C cinglan.pdf cinglan.pdf H05BX01 R
CINGLAN 30MG TBL FLM 20
0228098 56/ 007/18-C cinglan.pdf cinglan.pdf H05BX01 R
CINGLAN 30MG TBL FLM 28
0228099 56/ 007/18-C cinglan.pdf cinglan.pdf H05BX01 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09