Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 936
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CINACALCET SANDOZ 60MG TBL FLM 28
0248756 56/ 187/20-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET SANDOZ 30MG TBL FLM 84
0248755 56/ 186/20-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET SANDOZ 30MG TBL FLM 30
0248754 56/ 186/20-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET SANDOZ 90MG TBL FLM 84
0248761 56/ 188/20-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 84
0228415 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 50
0228414 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 30
0228413 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 28
0228412 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 90MG TBL FLM 30
0228420 56/ 077/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 90MG TBL FLM 84
0228421 56/ 077/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 60MG TBL FLM 28X1
0247464 56/ 076/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 84X1
0247463 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 50X1
0247462 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 30X1
0247461 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 30MG TBL FLM 28X1
0247460 56/ 075/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 90MG TBL FLM 84X1
0247469 56/ 077/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 90MG TBL FLM 30X1
0247468 56/ 077/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 90MG TBL FLM 28X1
0247467 56/ 077/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 60MG TBL FLM 84X1
0247466 56/ 076/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET STADA 60MG TBL FLM 30X1
0247465 56/ 076/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09