Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1042
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SYNTROXINE 175MCG CPS MOL 100
0234716 56/ 398/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 200MCG CPS MOL 30
0234717 56/ 399/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 88MCG CPS MOL 30
0234699 56/ 392/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 75MCG CPS MOL 100
0234698 56/ 391/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 75MCG CPS MOL 50
0234697 56/ 391/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 75MCG CPS MOL 30
0234696 56/ 391/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 50MCG CPS MOL 100
0234695 56/ 390/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 50MCG CPS MOL 50
0234694 56/ 390/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 50MCG CPS MOL 30
0234693 56/ 390/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 200MCG CPS MOL 50
0234718 56/ 399/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 25MCG CPS MOL 50
0234691 56/ 389/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 25MCG CPS MOL 30
0234690 56/ 389/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 13MCG CPS MOL 50
0234689 56/ 388/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 13MCG CPS MOL 30
0234688 56/ 388/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 13MCG CPS MOL 100
0234687 56/ 388/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 112MCG CPS MOL 100
0234722 56/ 394/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 112MCG CPS MOL 50
0234721 56/ 394/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 112MCG CPS MOL 30
0234720 56/ 394/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 200MCG CPS MOL 100
0234719 56/ 399/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R
SYNTROXINE 25MCG CPS MOL 100
0234692 56/ 389/11-C syntroxine.pdf syntroxine.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11