Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 950
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CINACALCET ARISTO 30MG TBL FLM 30
0232570 56/ 118/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 60MG TBL FLM 30
0232571 56/ 119/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 90MG TBL FLM 30
0232572 56/ 120/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 30MG TBL FLM 28
0228569 56/ 118/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 90MG TBL FLM 84
0228574 56/ 120/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 60MG TBL FLM 28
0228571 56/ 119/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 60MG TBL FLM 84
0228572 56/ 119/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 90MG TBL FLM 28
0228573 56/ 120/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 30MG TBL FLM 84
0228570 56/ 118/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 30MG TBL FLM 90
0244807 56/ 004/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 14
0244790 56/ 005/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 28
0244791 56/ 005/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 30
0244792 56/ 005/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 50
0244793 56/ 005/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 84
0244794 56/ 005/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 90
0244795 56/ 005/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 90MG TBL FLM 14
0244796 56/ 006/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 90MG TBL FLM 28
0244797 56/ 006/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 90MG TBL FLM 30
0244798 56/ 006/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 90MG TBL FLM 50
0244799 56/ 006/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09