Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1001
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CINACALCET ARISTO 60MG TBL FLM 84
0228572 56/ 119/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 60MG TBL FLM 28
0228571 56/ 119/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 30MG TBL FLM 84
0228570 56/ 118/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 30MG TBL FLM 28
0228569 56/ 118/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 90MG TBL FLM 28
0228573 56/ 120/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 60MG TBL FLM 30
0232571 56/ 119/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 30MG TBL FLM 30
0232570 56/ 118/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 90MG TBL FLM 84
0228574 56/ 120/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ARISTO 90MG TBL FLM 30
0232572 56/ 120/18-C cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET AUROVITAS 30MG TBL FLM 14
0228075 56/ 004/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 30MG TBL FLM 28
0228076 56/ 004/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 30MG TBL FLM 30
0228077 56/ 004/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 30MG TBL FLM 50
0228078 56/ 004/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 30MG TBL FLM 84
0228079 56/ 004/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 30MG TBL FLM 90
0228080 56/ 004/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 14
0228081 56/ 005/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 28
0228082 56/ 005/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 30
0228083 56/ 005/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 50
0228084 56/ 005/18-C     H05BX01 B
CINACALCET AUROVITAS 60MG TBL FLM 84
0228085 56/ 005/18-C     H05BX01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 31. červenec 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. červenec 2021 v 01:09