Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1001
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0171070 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 2MCG/ML INJ SOL 1X1ML
0171063 56/ 535/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 2MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0171064 56/ 535/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 2MCG/ML INJ SOL 1X1ML
0171065 56/ 535/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0171072 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL RAFARM 1MCG CPS MOL 7
0237149 56/ 280/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL RAFARM 1MCG CPS MOL 28
0237150 56/ 280/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL RAFARM 1MCG CPS MOL 30
0237151 56/ 280/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL RAFARM 2MCG CPS MOL 7
0237152 56/ 281/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL RAFARM 2MCG CPS MOL 28
0237153 56/ 281/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL RAFARM 2MCG CPS MOL 30
0237154 56/ 281/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL TEVA 1MCG CPS MOL 28
0203763 56/ 026/12-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL TEVA 2MCG CPS MOL 28
0203764 56/ 027/12-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL TEVA 1MCG CPS MOL 30
0177867 56/ 026/12-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL TEVA 2MCG CPS MOL 30
0177871 56/ 027/12-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL XANTIS 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0228447 56/ 094/18-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL XANTIS 2MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0228446 56/ 093/18-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL XANTIS 2MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0228445 56/ 093/18-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL XANTIS 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0228448 56/ 094/18-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARSABIV 2,5MG INJ SOL 1X0,5ML
0219116 EU/1/16/1142/001 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09