Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 953
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARICALCITOL XANTIS 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0228448 56/ 094/18-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL XANTIS 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0228447 56/ 094/18-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL XANTIS 2MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0228446 56/ 093/18-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARSABIV 2,5MG INJ SOL 1X0,5ML
0219116 EU/1/16/1142/001 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 2,5MG INJ SOL 6X0,5ML
0219117 EU/1/16/1142/002 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 2,5MG INJ SOL 12X0,5ML
0219118 EU/1/16/1142/003 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 2,5MG INJ SOL 42X0,5ML
0219119 EU/1/16/1142/004 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 5MG INJ SOL 1X1ML
0219120 EU/1/16/1142/005 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 10MG INJ SOL 42X2ML
0219127 EU/1/16/1142/012 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 5MG INJ SOL 12X1ML
0219122 EU/1/16/1142/007 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 5MG INJ SOL 42X1ML
0219123 EU/1/16/1142/008 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 10MG INJ SOL 1X2ML
0219124 EU/1/16/1142/009 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 10MG INJ SOL 6X2ML
0219125 EU/1/16/1142/010 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 10MG INJ SOL 12X2ML
0219126 EU/1/16/1142/011 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PARSABIV 5MG INJ SOL 6X1ML
0219121 EU/1/16/1142/006 parsabiv.pdf parsabiv.pdf H05BX04 R
PLENADREN 20MG TBL RET 50
0168828 EU/1/11/715/002 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R
PLENADREN 20MG TBL RET 100(2X50)
0194543 EU/1/11/715/006 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R
PLENADREN 5MG TBL RET 100(2X50)
0194540 EU/1/11/715/003 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R
PLENADREN 5MG TBL RET 50
0168827 EU/1/11/715/001 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R
PREDNISON AVMC 5MG TBL NOB 30
0224058 56/ 280/17-C prednisona.pdf prednisona.pdf H02AB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09