Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 947
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0215849 56/ 179/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0215848 56/ 179/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0205424 56/ 179/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 1X2ML
0205423 56/ 179/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0205422 56/ 179/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 1X1ML
0205421 56/ 179/15-C     H05BX02 B
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0241288 56/ 179/15-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0241287 56/ 179/15-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0241286 56/ 179/15-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 1X2ML
0241285 56/ 179/15-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL ACCORD 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0241284 56/ 179/15-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL AUROVITAS 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0221580 56/ 103/17-C     H05BX02 B
PARICALCITOL AUROVITAS 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0247325 56/ 103/17-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 1X1ML
0171071 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0171070 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 1X2ML
0171069 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0171068 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 5X2ML
0171074 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0171072 56/ 536/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R
PARICALCITOL FRESENIUS 2MCG/ML INJ SOL 5X1ML
0171066 56/ 535/11-C paricalcit.pdf paricalcit.pdf H05BX02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09