Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 936
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MINIRIN MELT 60MCG POR LYO 10
0018562 56/ 358/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 60MCG POR LYO 30
0018563 56/ 358/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 60MCG POR LYO 100
0018564 56/ 358/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 120MCG POR LYO 10
0018565 56/ 359/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 240MCG POR LYO 100
0018570 56/ 360/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 120MCG POR LYO 100
0018567 56/ 359/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 240MCG POR LYO 10
0018568 56/ 360/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 240MCG POR LYO 30
0018569 56/ 360/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MINIRIN MELT 120MCG POR LYO 30
0018566 56/ 359/05-C minirinmel.pdf minirinmel.pdf H01BA02 R
MOVYMIA 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,4ML+PERO
0238586 EU/1/16/1161/003 movymia.pdf movymia.pdf H05AA02 R
MOVYMIA 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,4ML
0222056 EU/1/16/1161/001 movymia.pdf movymia.pdf H05AA02 R
MOVYMIA 20MCG/80MCL INJ SOL 3X2,4ML
0222057 EU/1/16/1161/002 movymia.pdf movymia.pdf H05AA02 R
NATPAR 25MCG INJ PSO LQF 2
0222157 EU/1/15/1078/001 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R
NATPAR 75MCG INJ PSO LQF 2
0222159 EU/1/15/1078/003 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R
NATPAR 100MCG INJ PSO LQF 2
0222160 EU/1/15/1078/004 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R
NATPAR 50MCG INJ PSO LQF 2
0222158 EU/1/15/1078/002 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R
NEOFORDEX 40MG TBL NOB 10X1
0209232 EU/1/15/1053/001 neofordex.pdf neofordex.pdf H02AB02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 30X1
0115844 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 50MCG POR LYO 30X1
0115845 56/ 273/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R
NOCDURNA 25MCG POR LYO 100X1
0172386 56/ 272/16-C nocdurna.pdf nocdurna.pdf H01BA02 R

‹‹ ‹ 10 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09