Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1042
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 30
0231382 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 50
0231383 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 90
0231384 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 100
0231385 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 200
0231386 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 100MCG TBL NOB 10
0231388 56/ 264/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 100MCG TBL NOB 30
0231389 56/ 264/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 100MCG TBL NOB 50
0231390 56/ 264/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 100MCG TBL NOB 56
0231391 56/ 264/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 90
0246146 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 60
0224436 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 90
0246148 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 90
0246149 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 84
0224437 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 100
0224438 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 15
0224439 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 20
0224440 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 30
0224441 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 50
0224442 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 60
0224443 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11