Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1001
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 100
0224459 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 15
0224432 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 20
0224433 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 30
0224434 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 50
0224435 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 60
0224436 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 84
0224437 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LIVOGIVA 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,7ML
0249891 EU/1/20/1462/001 livogiva.pdf livogiva.pdf H05AA02 R
LIVOGIVA 20MCG/80MCL INJ SOL 3X2,7ML
0249892 EU/1/20/1462/002 livogiva.pdf livogiva.pdf H05AA02 R
MEDROL 16MG TBL NOB 50
0040373 56/ 156/88-B/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
MEDROL 16MG TBL NOB 14
0040372 56/ 156/88-B/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
MEDROL 16MG TBL NOB 14
0040371 56/ 156/88-B/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
MEDROL 4MG TBL NOB 100
0040369 56/ 156/88-A/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
MEDROL 4MG TBL NOB 30
0040367 56/ 156/88-A/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
MEDROL 4MG TBL NOB 100 II
0207528 56/ 156/88-A/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
MEDROL 16MG TBL NOB 50
0040374 56/ 156/88-B/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
MEDROL 4MG TBL NOB 30 II
0207527 56/ 156/88-A/C medrol.pdf medrol.pdf H02AB04 R
METYPRED 4MG TBL NOB 10
0158807 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 4MG TBL NOB 20
0158808 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 4MG TBL NOB 30
0158809 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09