Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 936
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 100
0224445 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 15
0224446 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 20
0224447 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 30
0224448 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 50
0224449 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 60
0224450 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 84
0224451 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG TBL NOB 100
0224452 56/ 354/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 15
0224453 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 20
0224454 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 30
0224455 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 50
0224456 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 60
0224457 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 84
0224458 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG TBL NOB 100
0224459 56/ 355/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG TBL NOB 84
0224444 56/ 353/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 15
0224432 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 20
0224433 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 30
0224434 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG TBL NOB 50
0224435 56/ 352/17-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 10 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09