Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 950
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXINE ACCORD 12,5MCG TBL NOB 200
0231357 56/ 259/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 25MCG TBL NOB 10
0231358 56/ 260/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 25MCG TBL NOB 30
0231359 56/ 260/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 25MCG TBL NOB 50
0231360 56/ 260/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 25MCG TBL NOB 56
0231361 56/ 260/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 25MCG TBL NOB 90
0231362 56/ 260/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 25MCG TBL NOB 100
0231363 56/ 260/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 25MCG TBL NOB 200
0231364 56/ 260/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 50MCG TBL NOB 10
0231366 56/ 261/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 50MCG TBL NOB 30
0231367 56/ 261/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 50MCG TBL NOB 50
0231368 56/ 261/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 50MCG TBL NOB 56
0231369 56/ 261/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 50MCG TBL NOB 90
0231370 56/ 261/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 50MCG TBL NOB 100
0231371 56/ 261/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 50MCG TBL NOB 200
0231372 56/ 261/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 30
0231382 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 50
0231383 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 90
0231384 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 100
0231385 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 88MCG TBL NOB 200
0231386 56/ 263/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09