Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 950
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXINE ACCORD 12,5MCG TBL NOB 50
0231355 56/ 259/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 12,5MCG TBL NOB 100
0231356 56/ 259/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 10
0231417 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 30
0231418 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 50
0231419 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 90
0231420 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 100
0231421 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 200
0231422 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 175MCG TBL NOB 10
0231424 56/ 269/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 175MCG TBL NOB 30
0231425 56/ 269/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 175MCG TBL NOB 50
0231426 56/ 269/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 175MCG TBL NOB 90
0231427 56/ 269/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 175MCG TBL NOB 100
0231428 56/ 269/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 175MCG TBL NOB 200
0231429 56/ 269/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 200MCG TBL NOB 10
0231431 56/ 270/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 200MCG TBL NOB 30
0231432 56/ 270/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 200MCG TBL NOB 50
0231433 56/ 270/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 200MCG TBL NOB 90
0231434 56/ 270/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 200MCG TBL NOB 100
0231435 56/ 270/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 200MCG TBL NOB 200
0231436 56/ 270/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09