Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 950
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXIN ABDI 150MCG TBL NOB 30
0228797 56/ 160/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 150MCG TBL NOB 50
0228798 56/ 160/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 150MCG TBL NOB 84
0228799 56/ 160/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 150MCG TBL NOB 90
0228800 56/ 160/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 150MCG TBL NOB 100
0228801 56/ 160/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 175MCG TBL NOB 30
0228802 56/ 161/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 175MCG TBL NOB 50
0228803 56/ 161/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 175MCG TBL NOB 84
0228804 56/ 161/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 175MCG TBL NOB 90
0228805 56/ 161/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 175MCG TBL NOB 100
0228806 56/ 161/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 200MCG TBL NOB 30
0228807 56/ 162/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 200MCG TBL NOB 50
0228808 56/ 162/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 200MCG TBL NOB 84
0228809 56/ 162/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 200MCG TBL NOB 90
0228810 56/ 162/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 100MCG TBL NOB 30
0228787 56/ 158/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXINE ACCORD 112MCG TBL NOB 10
0231396 56/ 265/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 112MCG TBL NOB 30
0231397 56/ 265/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 112MCG TBL NOB 50
0231398 56/ 265/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 112MCG TBL NOB 90
0231399 56/ 265/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 12,5MCG TBL NOB 10
0231354 56/ 259/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09