Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 950
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXIN ABDI 100MCG TBL NOB 100
0228791 56/ 158/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 125MCG TBL NOB 30
0228792 56/ 159/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 50MCG TBL NOB 90
0228780 56/ 156/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 50MCG TBL NOB 100
0228781 56/ 156/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 75MCG TBL NOB 30
0228782 56/ 157/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 75MCG TBL NOB 50
0228783 56/ 157/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 75MCG TBL NOB 84
0228784 56/ 157/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 75MCG TBL NOB 90
0228785 56/ 157/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 25MCG TBL NOB 30
0228772 56/ 155/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 25MCG TBL NOB 50
0228773 56/ 155/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 25MCG TBL NOB 84
0228774 56/ 155/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 25MCG TBL NOB 90
0228775 56/ 155/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 25MCG TBL NOB 100
0228776 56/ 155/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 50MCG TBL NOB 30
0228777 56/ 156/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 50MCG TBL NOB 50
0228778 56/ 156/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 50MCG TBL NOB 84
0228779 56/ 156/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 125MCG TBL NOB 50
0228793 56/ 159/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 125MCG TBL NOB 84
0228794 56/ 159/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 125MCG TBL NOB 90
0228795 56/ 159/18-C     H03AA01 B
LEVOTHYROXIN ABDI 125MCG TBL NOB 100
0228796 56/ 159/18-C     H03AA01 B

‹‹ ‹ 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09