Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1001
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JODID 100 100MCG TBL NOB 100 I
0243046 87/ 835/92-A/C jodid100.pdf jodid100.pdf H03CA R
JODID 100 100MCG TBL NOB 100 I
0061158 87/ 835/92-A/C     H03CA B
JODID 100 100MCG TBL NOB 100 II
0218426 87/ 835/92-A/C     H03CA B
JODID 100 100MCG TBL NOB 100 II
0243047 87/ 835/92-A/C jodid100.pdf jodid100.pdf H03CA R
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 50 II
0230559 56/ 834/92-C     H03AA B
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 50 II
0243050 56/ 834/92-C jodthyrox.pdf jodthyrox.pdf H03AA R
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 100 II
0243051 56/ 834/92-C jodthyrox.pdf jodthyrox.pdf H03AA R
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 50 I
0061160 56/ 834/92-C     H03AA B
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 100 I
0061161 56/ 834/92-C     H03AA B
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 100 I
0243049 56/ 834/92-C jodthyrox.pdf jodthyrox.pdf H03AA R
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 50 I
0243048 56/ 834/92-C jodthyrox.pdf jodthyrox.pdf H03AA R
JODTHYROX 100MCG/100MCG TBL NOB 100 II
0230560 56/ 834/92-C     H03AA B
KALTEN 30MG TBL FLM 14
0231490 56/ 287/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R
KALTEN 30MG TBL FLM 28
0231491 56/ 287/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R
KALTEN 30MG TBL FLM 84
0231492 56/ 287/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R
KALTEN 60MG TBL FLM 30
0231497 56/ 288/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R
KALTEN 60MG TBL FLM 14
0231494 56/ 288/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R
KALTEN 60MG TBL FLM 28
0231495 56/ 288/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R
KALTEN 60MG TBL FLM 84
0231496 56/ 288/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R
KALTEN 30MG TBL FLM 30
0231493 56/ 287/18-C kalten.pdf kalten.pdf H05BX01 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09