Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 980
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LETROX 150MCG TBL NOB 25
0172045 56/ 204/98-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 200MCG POR SOL MDC 30
0246135 56/ 314/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 175MCG POR SOL MDC 30
0236033 56/ 313/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 200MCG POR SOL MDC 30
0236034 56/ 314/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 13MCG POR SOL MDC 30
0246124 56/ 303/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 25MCG POR SOL MDC 30
0246125 56/ 304/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 50MCG POR SOL MDC 30
0246126 56/ 305/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 75MCG POR SOL MDC 30
0246127 56/ 306/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 88MCG POR SOL MDC 30
0246128 56/ 307/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 100MCG POR SOL MDC 30
0246129 56/ 308/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 25MCG POR SOL MDC 30
0231552 56/ 304/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 50MCG POR SOL MDC 30
0231553 56/ 305/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 75MCG POR SOL MDC 30
0231554 56/ 306/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 88MCG POR SOL MDC 30
0231555 56/ 307/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 100MCG POR SOL MDC 30
0231556 56/ 308/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 112MCG POR SOL MDC 30
0231557 56/ 309/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 125MCG POR SOL MDC 30
0231558 56/ 310/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 137MCG POR SOL MDC 30
0231559 56/ 311/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 150MCG POR SOL MDC 30
0231560 56/ 312/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 112MCG POR SOL MDC 30
0246130 56/ 309/18-C levosintso.pdf levosintso.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09