Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 936
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIMPARA 5MG GRA CPS OPE 30
0222413 EU/1/04/292/015 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 30MG TBL FLM 84
0028310 EU/1/04/292/003 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 30MG TBL FLM 30
0028311 EU/1/04/292/004 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 60MG TBL FLM 30
0028312 EU/1/04/292/008 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 60MG TBL FLM 84
0028313 EU/1/04/292/007 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 60MG TBL FLM 28
0028314 EU/1/04/292/006 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 60MG TBL FLM 14
0028315 EU/1/04/292/005 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 90MG TBL FLM 14
0028316 EU/1/04/292/009 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 90MG TBL FLM 28
0028317 EU/1/04/292/010 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 90MG TBL FLM 84
0028318 EU/1/04/292/011 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 90MG TBL FLM 30
0028319 EU/1/04/292/012 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 1MG GRA CPS OPE 30
0222411 EU/1/04/292/013 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 2,5MG GRA CPS OPE 30
0222412 EU/1/04/292/014 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MIMPARA 30MG TBL FLM 28
0028309 EU/1/04/292/002 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R
MINIRIN 0,1MG TBL NOB 30
0042451 56/ 353/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,2MG TBL NOB 30
0042452 56/ 354/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,1MG TBL NOB 15
0098928 56/ 353/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,1MG TBL NOB 90
0098929 56/ 353/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,2MG TBL NOB 15
0098930 56/ 354/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R
MINIRIN 0,2MG TBL NOB 90
0098931 56/ 354/98-C minirin.pdf minirin.pdf H01BA02 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09