Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 955
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 10
0214083 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 20
0214084 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 30
0214085 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 50
0214086 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 60
0214087 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 100
0214088 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 10
0214089 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 20
0214090 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 30
0214091 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 50
0214092 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 60
0214093 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 100
0214094 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 10
0214095 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 20
0214096 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 30
0214097 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 50
0214098 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 60
0214099 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 100
0214100 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 10
0214101 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 20
0214102 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14