Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 955
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DEPO-MEDROL 40MG/ML INJ SUS 1X1ML
0090044 56/ 191/71-C depomedrol.pdf depomedrol.pdf H02AB04 R
DEPO-MEDROL 40MG/ML INJ SUS 1X5ML
0040536 56/ 191/71-C depomedrol.pdf depomedrol.pdf H02AB04 R
DEPO-MEDROL 40MG/ML INJ SUS 1X2ML
0008834 56/ 191/71-C depomedrol.pdf depomedrol.pdf H02AB04 R
DEXAMED 8MG/2ML INJ SOL 100X2ML
0001673 56/ 624/97-C dexamed.pdf dexamed.pdf H02AB02 R
DEXAMED 8MG/2ML INJ SOL 10X2ML
0084090 56/ 624/97-C dexamed.pdf dexamed.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 60X1
0173268 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 8MG TBL NOB 100X1
0173269 56/ 350/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 10X1
0173270 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 20X1
0173271 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 30X1
0173272 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 50X1
0173273 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 60X1
0173274 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 40MG TBL NOB 100X1
0173275 56/ 352/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 10X1
0173248 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 20X1
0173249 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 30X1
0173250 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 50X1
0173251 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 60X1
0173252 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 100X1
0173253 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 28
0173254 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14