Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CAPISTAN CPS DUR 60
0047776 94/ 671/96-C capistan.pdf capistan.pdf G04CX02 R
PROSTAKAN FORTE CPS MOL 200
0007432 94/ 473/99-C prostakanf.pdf prostakanf.pdf G04CX02 R
PROSTAKAN FORTE CPS MOL 120
0007431 94/ 473/99-C prostakanf.pdf prostakanf.pdf G04CX02 R
PROSTAKAN FORTE CPS MOL 60
0007430 94/ 473/99-C prostakanf.pdf prostakanf.pdf G04CX02 R
PROSTAMOL UNO CPS MOL 15
0059709 94/ 437/00-C prostamolu.pdf prostamolu.pdf G04CX02 R
PROSTAMOL UNO CPS MOL 90
0203255 94/ 437/00-C prostamolu.pdf prostamolu.pdf G04CX02 R
PROSTAMOL UNO CPS MOL 30
0059710 94/ 437/00-C prostamolu.pdf prostamolu.pdf G04CX02 R
PROSTAMOL UNO CPS MOL 60
0059711 94/ 437/00-C prostamolu.pdf prostamolu.pdf G04CX02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11