Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 91
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228763 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228765 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
ADATAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228764 87/ 152/18-C adatam.pdf adatam.pdf G04CA52 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228748 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228750 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R
AGLANDUT 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228749 87/ 147/18-C aglandut.pdf aglandut.pdf G04CA52 R
ALKAPIDAN 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228761 87/ 151/18-C alkapidan.pdf alkapidan.pdf G04CA52 R
ALKAPIDAN 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228760 87/ 151/18-C alkapidan.pdf alkapidan.pdf G04CA52 R
ALKAPIDAN 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228762 87/ 151/18-C alkapidan.pdf alkapidan.pdf G04CA52 R
ATUCARE 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228769 87/ 154/18-C atucare.pdf atucare.pdf G04CA52 R
ATUCARE 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228771 87/ 154/18-C atucare.pdf atucare.pdf G04CA52 R
ATUCARE 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228770 87/ 154/18-C atucare.pdf atucare.pdf G04CA52 R
DUBELOTAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0236749 87/ 415/18-C dubelotam.pdf dubelotam.pdf G04CA52 R
DUBELOTAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0236748 87/ 415/18-C dubelotam.pdf dubelotam.pdf G04CA52 R
DUITAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 7
0228757 87/ 150/18-C duitam.pdf duitam.pdf G04CA52 R
DUITAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0228759 87/ 150/18-C duitam.pdf duitam.pdf G04CA52 R
DUITAM 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0228758 87/ 150/18-C duitam.pdf duitam.pdf G04CA52 R
DUODART 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0221133 87/ 349/10-C/PI/032/19 duodart.pdf duodart.pdf G04CA52 R
DUODART 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90
0145988 87/ 349/10-C duodart.pdf duodart.pdf G04CA52 R
DUODART 0,5MG/0,4MG CPS DUR 30
0145987 87/ 349/10-C duodart.pdf duodart.pdf G04CA52 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09