Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 541
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADCIRCA 20MG TBL FLM 28
0167354 EU/1/08/476/005 adcirca.pdf adcirca.pdf G04BE08 R
ADCIRCA 20MG TBL FLM 56
0167355 EU/1/08/476/006 adcirca.pdf adcirca.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 4
0029259 EU/1/02/237/003 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 12
0029261 EU/1/02/237/005 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 2
0029257 EU/1/02/237/002 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 2,5MG TBL FLM 28
0029256 EU/1/02/237/006 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 10MG TBL FLM 4
0029255 EU/1/02/237/001 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 8
0029260 EU/1/02/237/004 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 10
0167647 EU/1/02/237/009 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 8
0185351 EU/1/02/237/004
/PD/001/13
cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 4
0185350 EU/1/02/237/003
/PD/001/13
cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 2
0185349 EU/1/02/237/002
/PD/001/13
cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 4
0185302 EU/1/02/237/003
/PD/001/12
cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 5MG TBL FLM 84
0194496 EU/1/02/237/010 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 5MG TBL FLM 28
0029258 EU/1/02/237/008 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 20MG TBL FLM 4
0246523 EU/1/02/237/003
/PD/002/20
cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
CIALIS 5MG TBL FLM 14
0029262 EU/1/02/237/007 cialis.pdf cialis.pdf G04BE08 R
FABERKA 5MG TBL FLM 56X1
0240204 83/ 523/18-C     G04BE08 B
FABERKA 5MG TBL FLM 84X1
0240205 83/ 523/18-C     G04BE08 B
FABERKA 20MG TBL FLM 4X1
0240206 83/ 524/18-C     G04BE08 B

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11