Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SPASMED 15MG TBL FLM 100
0155777 73/ 393/97-C spasmed.pdf spasmed.pdf G04BD09 R
SPASMED 30MG TBL FLM 30
0124902 73/ 666/09-C spasmed.pdf spasmed.pdf G04BD09 R
SPASMED 15MG TBL FLM 50
0017163 73/ 393/97-C spasmed.pdf spasmed.pdf G04BD09 R
SPASMED 30MG TBL FLM 50
0124903 73/ 666/09-C spasmed.pdf spasmed.pdf G04BD09 R
SPASMED 15MG TBL FLM 30
0017162 73/ 393/97-C spasmed.pdf spasmed.pdf G04BD09 R
URAPLEX 20MG TBL OBD 100
0230937 73/ 526/95-C uraplex.pdf uraplex.pdf G04BD09 R
URAPLEX 20MG TBL OBD 100
0046892 73/ 526/95-C     G04BD09 B
URAPLEX 20MG TBL OBD 50
0046891 73/ 526/95-C     G04BD09 B
URAPLEX 20MG TBL OBD 20
0046890 73/ 526/95-C     G04BD09 B
URAPLEX 20MG TBL OBD 100
0208355 73/ 526/95-C     G04BD09 B
URAPLEX 20MG TBL OBD 50
0230936 73/ 526/95-C uraplex.pdf uraplex.pdf G04BD09 R
URAPLEX 20MG TBL OBD 20
0208353 73/ 526/95-C     G04BD09 B
URAPLEX 20MG TBL OBD 50
0208354 73/ 526/95-C     G04BD09 B
URAPLEX 20MG TBL OBD 20
0230935 73/ 526/95-C uraplex.pdf uraplex.pdf G04BD09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12