Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 480
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARUSOL 5MG TBL FLM 30
0240330 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 50
0240331 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 60
0240332 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 90
0240333 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 100
0240334 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 200
0240335 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 3
0240336 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 5
0240337 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 10
0240338 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 20
0240339 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 30
0240340 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 20
0240329 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 10
0240328 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 5
0240327 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 5MG TBL FLM 3
0240326 73/ 545/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 200
0240345 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 100
0240344 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 50
0240341 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 60
0240342 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R
ARUSOL 10MG TBL FLM 90
0240343 73/ 546/18-C arusol.pdf arusol.pdf G04BD08 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09