Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 3
0242311 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 5
0242312 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 10
0242313 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 20
0242314 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 10 I
0192875 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 100 I
0192868 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 100 I
0247584 73/ 237/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 30 I
0247583 73/ 237/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 10 I
0247582 73/ 237/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 30 I
0192867 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 100 I
0192877 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 30 I
0192876 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 30 I
0245156 73/ 236/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 10 I
0245155 73/ 236/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 10 I
0192866 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 100 I
0245157 73/ 236/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 30
0239218 73/ 191/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 30
0239217 73/ 190/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 100
0250810 73/ 191/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 100
0250809 73/ 190/19-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10