Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 200
0230654 73/ 003/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 5MG TBL FLM 10
0196028 73/ 142/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 5MG TBL FLM 20
0196029 73/ 142/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 5MG TBL FLM 30
0196030 73/ 142/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 5MG TBL FLM 50
0196031 73/ 142/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 5MG TBL FLM 60
0196032 73/ 142/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 5MG TBL FLM 90
0196033 73/ 142/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 10MG TBL FLM 100
0196041 73/ 143/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 10MG TBL FLM 10
0196035 73/ 143/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 10MG TBL FLM 20
0196036 73/ 143/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 10MG TBL FLM 30
0196037 73/ 143/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 10MG TBL FLM 50
0196038 73/ 143/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 10MG TBL FLM 60
0196039 73/ 143/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 10MG TBL FLM 90
0196040 73/ 143/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN PMCS 5MG TBL FLM 100
0196034 73/ 142/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1 I
0243078 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1 II
0243079 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30X1 I
0243080 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30X1 II
0243081 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 200(2X100) I
0237460 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09