Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 90 I
0237239 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 100 I
0237240 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 200 I
0237241 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 3 II
0237242 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 5 II
0237243 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 10 II
0237244 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 20 II
0237245 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 30 II
0237246 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 50 II
0237247 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 60 II
0237248 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 90 II
0237249 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 100 II
0237250 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 200 II
0237251 73/ 695/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 3 I
0237252 73/ 696/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 5 I
0237253 73/ 696/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 10 I
0237254 73/ 696/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 20 I
0237255 73/ 696/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 30 I
0237256 73/ 696/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 50 I
0237257 73/ 696/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 60 I
0237258 73/ 696/16-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10