Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 480
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30 I
0195624 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 100 I
0195625 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 30 II
0195626 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 5MG TBL FLM 100 II
0195627 73/ 104/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 3 I
0195628 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 5 I
0195629 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 10 I
0195630 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 20 I
0195631 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30 I
0195632 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 50 I
0195633 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 60 I
0195634 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 90 I
0195635 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 100 I
0195636 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 200 I
0195637 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 3 II
0195638 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 5 II
0195639 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 10 II
0195640 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 20 II
0195641 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 30 II
0195642 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN TEVA 10MG TBL FLM 50 II
0195643 73/ 105/14-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09