Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 84
0188966 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 90
0188967 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 100
0188968 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 250
0188969 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 10
0188970 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 20
0188971 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
SOLICARE 10MG TBL FLM 100
0219451 73/ 188/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 10MG TBL FLM 250
0219452 73/ 188/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 10MG TBL FLM 500
0219453 73/ 188/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 10MG TBL FLM 1000
0219454 73/ 188/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 30
0219437 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 50
0219438 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 100
0219439 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 30
0219440 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 50
0219441 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 100
0219442 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 250
0219443 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 500
0219444 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 5MG TBL FLM 1000
0219445 73/ 187/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R
SOLICARE 10MG TBL FLM 30
0219446 73/ 188/17-C solicare.pdf solicare.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14