Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 I
0241810 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 I
0241811 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 I
0241812 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 II
0241813 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 II
0241814 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 II
0241815 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 III
0241816 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 III
0241817 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 III
0241818 73/ 170/12-C soliflow.pdf soliflow.pdf G04BD08 R
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 30 III
0199695 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 5MG TBL FLM 100 III
0199696 73/ 169/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 I
0199697 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 I
0199698 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 I
0199699 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 II
0199700 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 II
0199701 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 II
0199702 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 10 III
0199703 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 30 III
0199704 73/ 170/12-C     G04BD08 B
SOLIFLOW 10MG TBL FLM 100 III
0199705 73/ 170/12-C     G04BD08 B

‹‹ ‹ 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09