Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FOLINAR 10MG TBL FLM 100 I
0127374 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 100 II
0127375 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 100
0188980 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 250
0188981 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 90
0188979 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 84
0188978 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 60
0188977 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 56
0188976 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 30
0188975 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 100
0188974 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 90
0188973 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 10MG TBL FLM 30
0188972 73/ 296/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 10
0188958 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 20
0188959 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 30
0188960 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 90
0188961 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 100
0188962 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 30
0188963 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 56
0188964 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R
MUSCARISAN 5MG TBL FLM 60
0188965 73/ 295/15-C muscarisan.pdf muscarisan.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14