Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VESICARE 10MG TBL FLM 100
0154032 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5MG TBL FLM 100
0154031 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 10MG TBL FLM 200
0151888 73/ 067/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5MG TBL FLM 200
0151887 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5MG TBL FLM 10 I
0199587 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10MG TBL FLM 100 I
0199598 73/ 174/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10MG TBL FLM 30 I
0199597 73/ 174/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10MG TBL FLM 10 I
0199596 73/ 174/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5MG TBL FLM 100 I
0199589 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5MG TBL FLM 30 I
0199588 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 30
0166195 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 100
0166196 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 10
0166191 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 90
0232130 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 100
0166193 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 50
0232127 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 90
0232128 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 50
0232129 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 10MG TBL FLM 10
0166194 73/ 171/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R
ZEVESIN 5MG TBL FLM 30
0166192 73/ 170/11-C zevesin.pdf zevesin.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14