Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASOLFENA 10MG TBL FLM 60
0161599 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10MG TBL FLM 90
0161600 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10MG TBL FLM 100
0161601 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10MG TBL FLM 250
0161602 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5MG TBL FLM 10
0161589 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5MG TBL FLM 30
0161590 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10MG TBL FLM 50
0161598 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5MG TBL FLM 60
0161592 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5MG TBL FLM 90
0161593 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5MG TBL FLM 100
0161594 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5MG TBL FLM 250
0161595 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10MG TBL FLM 10
0161596 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 10MG TBL FLM 30
0161597 73/1000/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
ASOLFENA 5MG TBL FLM 50
0161591 73/ 999/10-C asolfena.pdf asolfena.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 100 I
0127361 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 10MG TBL FLM 90 I
0218940 73/ 664/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 90 II
0218939 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 90 I
0218938 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 10 I
0127350 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R
FOLINAR 5MG TBL FLM 10 II
0127351 73/ 663/15-C folinar.pdf folinar.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14