Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 200
0204038 73/ 174/15-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 20
0242314 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 30
0242315 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 50
0242316 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 60
0242317 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 90
0242318 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 100
0242319 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 200
0242320 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 3
0242321 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 5
0242322 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 10
0242323 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 20
0242324 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 30
0242325 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 50
0242326 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 60
0242327 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 90
0242328 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 100
0242329 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 200
0242330 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 3
0242311 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 10MG TBL FLM 5
0242312 73/ 174/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09