Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 1
0190545 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 20
0250888 54/ 315/18-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 15X1
0190547 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 30X1
0190548 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 3X1
0207848 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 15X1
0207849 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 30X1
0207850 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 1
0207851 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 3X1
0190546 54/ 245/13-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 16
0250887 54/ 315/18-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 1
0236035 54/ 315/18-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 8
0236036 54/ 315/18-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 16
0236037 54/ 315/18-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 20
0236038 54/ 315/18-C     G03XB01 B
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 1
0250881 54/ 245/13-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 3X1
0250882 54/ 245/13-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 15X1
0250883 54/ 245/13-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R
MIFEGYNE 200MG TBL NOB 30X1
0250884 54/ 245/13-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 1
0250885 54/ 315/18-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R
MIFEGYNE 600MG TBL NOB 8
0250886 54/ 315/18-C mifegyne.pdf mifegyne.pdf G03XB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11