Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MENOPUR 1200IU INJ PSO LQF 1X1200IU+2ISP
0180904 56/ 961/10-C menopur.pdf menopur.pdf G03GA02 R
MENOPUR 600IU INJ PSO LQF 1X600IU+1ISP
0180903 56/ 960/10-C menopur.pdf menopur.pdf G03GA02 R
MENOPUR 75IU INJ PSO LQF 5+5X1ML
0180901 56/ 079/04-C menopur.pdf menopur.pdf G03GA02 R
MENOPUR 75IU INJ PSO LQF 10+10X1ML
0180902 56/ 079/04-C menopur.pdf menopur.pdf G03GA02 R
MERIOFERT 75IU INJ PSO LQF 5+5X1ML AMP
0242520 56/ 292/16-C meriofert.pdf meriofert.pdf G03GA02 R
MERIOFERT 75IU INJ PSO LQF 1+1X1ML AMP
0242519 56/ 292/16-C meriofert.pdf meriofert.pdf G03GA02 R
MERIOFERT 150IU INJ PSO LQF 10+10X1ML AMP
0242518 56/ 293/16-C meriofert.pdf meriofert.pdf G03GA02 R
MERIOFERT 150IU INJ PSO LQF 5+5X1ML AMP
0242517 56/ 293/16-C meriofert.pdf meriofert.pdf G03GA02 R
MERIOFERT 150IU INJ PSO LQF 1+1X1ML AMP
0242516 56/ 293/16-C meriofert.pdf meriofert.pdf G03GA02 R
MERIOFERT 75IU INJ PSO LQF 10+10X1ML AMP
0242521 56/ 292/16-C meriofert.pdf meriofert.pdf G03GA02 R
MERIOFERT SET 75IU INJ PSO LQF 5+5X1ML ISP
0242514 56/ 233/15-C merioferts.pdf merioferts.pdf G03GA02 R
MERIOFERT SET 75IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP
0242513 56/ 233/15-C merioferts.pdf merioferts.pdf G03GA02 R
MERIOFERT SET 150IU INJ PSO LQF 10+10X1ML ISP
0242512 56/ 234/15-C merioferts.pdf merioferts.pdf G03GA02 R
MERIOFERT SET 150IU INJ PSO LQF 5+5X1ML ISP
0242511 56/ 234/15-C merioferts.pdf merioferts.pdf G03GA02 R
MERIOFERT SET 150IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP
0242510 56/ 234/15-C merioferts.pdf merioferts.pdf G03GA02 R
MERIOFERT SET 75IU INJ PSO LQF 10+10X1ML ISP
0242515 56/ 233/15-C merioferts.pdf merioferts.pdf G03GA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 9. prosinec 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09