ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BREVACTID 1500 IU 1500IU INJ PSO LQF 3+3X1ML
0207777 brevactid.pdf brevactid.pdf G03GA01 F
CHORIONIC GONADOTROPIN GENEVRIER 5000IU INJ PSO LQF 10+10X1ML ISP
0246563 56/ 402/19-C     G03GA01 B
CHORIONIC GONADOTROPIN GENEVRIER 5000IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP+2J
0246562 56/ 402/19-C     G03GA01 B
CHORIONIC GONADOTROPIN GENEVRIER 5000IU INJ PSO LQF 10+10X1ML ISP
0253181 56/ 402/19-C     G03GA01 B
CHORIONIC GONADOTROPIN GENEVRIER 5000IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP+2J
0253180 56/ 402/19-C     G03GA01 B
ZIVAFERT 5000IU INJ PSO LQF 2X(5+5X1ML ISP)
0264555 56/ 402/19-C zivafert.pdf zivafert.pdf G03GA01 R
ZIVAFERT 5000IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP+2J
0264554 56/ 402/19-C zivafert.pdf zivafert.pdf G03GA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. říjen 2022 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2022 v 01:09