Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 27
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LINOLADIOL N 0,01G/100G VAG CRM 25G
0060102 54/ 679/96-C linoladiol.pdf linoladiol.pdf G03CA03 R
NEOFOLLIN 5MG/ML INJ SOL 5X1ML
0186147 56/ 461/69-S/C neofollin.pdf neofollin.pdf G03CA03 R
OESTROGEL 0,6MG/G GEL 1X80G
0076922 56/ 058/97-C oestrogel.pdf oestrogel.pdf G03CA03 R
VAGIFEM 10MCG VAG TBL NOB 18+18APL
0145124 54/ 233/10-C vagifem.pdf vagifem.pdf G03CA03 R
VAGIFEM 10MCG VAG TBL NOB 24+24APL
0145125 54/ 233/10-C vagifem.pdf vagifem.pdf G03CA03 R
VAGIRUX 10MCG VAG TBL NOB 18+1APL
0239219 54/ 192/19-C vagirux.pdf vagirux.pdf G03CA03 R
VAGIRUX 10MCG VAG TBL NOB 24+1APL
0239220 54/ 192/19-C vagirux.pdf vagirux.pdf G03CA03 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11