Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 37
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANDROGEL 25MG TDR GEL 100X2,5G
0030724 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 1X5G
0030742 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 2X5G
0030743 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 7X5G
0030747 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 90X2,5G
0030722 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 60X2,5G
0030721 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 50X2,5G
0030720 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 30X2,5G
0030718 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 28X2,5G
0030717 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 14X2,5G
0030712 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 10X2,5G
0030711 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 7X2,5G
0030707 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 2X2,5G
0030706 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 25MG TDR GEL 1X2,5G
0030705 56/ 604/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 100X5G
0030756 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 90X5G
0030755 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 60X5G
0030754 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 50X5G
0030753 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 30X5G
0030752 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R
ANDROGEL 50MG TDR GEL 28X5G
0030750 56/ 605/05-C androgel.pdf androgel.pdf G03BA03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11