Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 67
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AZALIA 75MCG TBL FLM 1X28
0113096 17/ 570/07-C azalia.pdf azalia.pdf G03AC09 R
AZALIA 75MCG TBL FLM 3X28
0221103 17/ 570/07-C/PI/006/19 azalia.pdf azalia.pdf G03AC09 R
AZALIA 75MCG TBL FLM 3X28
0132846 17/ 570/07-C/PI/002/14 azalia.pdf azalia.pdf G03AC09 R
AZALIA 75MCG TBL FLM 3X28
0132752 17/ 570/07-C/PI/001/13 azalia.pdf azalia.pdf G03AC09 R
AZALIA 75MCG TBL FLM 3X28
0132823 17/ 570/07-C/PI/001/14 azalia.pdf azalia.pdf G03AC09 R
AZALIA 75MCG TBL FLM 3X28
0113097 17/ 570/07-C azalia.pdf azalia.pdf G03AC09 R
AZALIA 75MCG TBL FLM 3X28
0132863 17/ 570/07-C/PI/001/15 azalia.pdf azalia.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132792 17/ 273/03-C/PI/002/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132733 17/ 273/03-C/PI/004/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132801 17/ 273/03-C/PI/003/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0132847 17/ 273/03-C/PI/005/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 1X28
0226683 17/ 273/03-C cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0226684 17/ 273/03-C cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 6X28
0226685 17/ 273/03-C cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0221104 17/ 273/03-C/PI/007/19 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0221145 17/ 273/03-C/PI/044/19 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 6X28
0043375 17/ 273/03-C     G03AC09 B
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 3X28
0043197 17/ 273/03-C     G03AC09 B
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 1X28
0043196 17/ 273/03-C     G03AC09 B
CERAZETTE 0,075MG TBL FLM 1X28
0132800 17/ 273/03-C/PI/003/14 cerazette.pdf cerazette.pdf G03AC09 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 9. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09