Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 60
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADELE 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0132980 17/ 662/10-C/PI/001/16 adele.pdf adele.pdf G03AA09 R
ADELE 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0192092 17/ 662/10-C adele.pdf adele.pdf G03AA09 R
ADELE 0,15MG/0,03MG TBL NOB 1X21
0192091 17/ 662/10-C adele.pdf adele.pdf G03AA09 R
ADELE 0,15MG/0,03MG TBL NOB 6X21
0192093 17/ 662/10-C adele.pdf adele.pdf G03AA09 R
BELLVALYN 0,15MG/0,02MG TBL FLM 6X28(21+7)
0232222 17/ 266/14-C bellvalyn.pdf bellvalyn.pdf G03AA09 R
BELLVALYN 0,15MG/0,02MG TBL FLM 6X28(21+7)
0213697 17/ 266/14-C     G03AA09 B
BELLVALYN 0,15MG/0,02MG TBL FLM 3X28(21+7)
0213696 17/ 266/14-C     G03AA09 B
BELLVALYN 0,15MG/0,02MG TBL FLM 1X28(21+7)
0213695 17/ 266/14-C     G03AA09 B
BELLVALYN 0,15MG/0,02MG TBL FLM 1X28(21+7)
0232220 17/ 266/14-C bellvalyn.pdf bellvalyn.pdf G03AA09 R
BELLVALYN 0,15MG/0,02MG TBL FLM 3X28(21+7)
0232221 17/ 266/14-C bellvalyn.pdf bellvalyn.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0221138 17/ 126/91-C/PI/037/19 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0221106 17/ 126/91-C/PI/009/19 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 1X21
0225754 17/ 126/91-C     G03AA09 B
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 6X21
0258539 17/ 126/91-C marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 6X21
0225756 17/ 126/91-C     G03AA09 B
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 1X21
0258537 17/ 126/91-C marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0258538 17/ 126/91-C marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0132738 17/ 126/91-C/PI/001/13 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0132565 17/ 126/91-C/PI/002/11 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0142494 17/ 126/91-C/PI/001/08 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11