ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANGUSTA 25MCG TBL NOB 8
0224492 54/ 370/17-C     G02AD06 B
ANGUSTA 25MCG TBL NOB 8
0252447 54/ 370/17-C angusta.pdf angusta.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 16 II
0235061 54/ 246/13-C     G02AD06 B
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 4 I
0250896 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 4 II
0250895 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 40 II
0250894 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 40 I
0250893 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 16 I
0250892 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 16 II
0250891 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 1 II
0250890 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 1 I
0250889 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 4 II
0235065 54/ 246/13-C     G02AD06 B
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 40 II
0235064 54/ 246/13-C     G02AD06 B
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 1 II
0235060 54/ 246/13-C     G02AD06 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. březen 2023 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2023 v 00:09