Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3601
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANGUSTA 25MCG TBL NOB 8
0252447 54/ 370/17-C angusta.pdf angusta.pdf G02AD06 R
ANGUSTA 25MCG TBL NOB 8
0224492 54/ 370/17-C     G02AD06 B
APO-FINAS 5MG TBL FLM 14
0254901 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 15
0254902 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 28
0254903 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 30
0254904 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 50
0254905 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 60
0254906 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 98
0254907 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 100
0254908 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 28X1
0254909 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 30X1
0254910 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 50X1
0254911 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 98X1
0254912 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 100X1
0254913 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 100
0254914 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 250
0254915 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 500
0254916 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 20
0254917 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 10
0254918 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11