Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3601
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 56
0207840 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 60
0207841 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 84
0207842 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 98
0207843 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 100
0207844 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 112
0207845 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 168
0207846 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45MG CPS DUR MRL 280
0207847 73/ 378/12-C mictonormu.pdf mictonormu.pdf G04BD06 R
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 50
0178599 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 56
0178600 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 60
0178601 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 84
0178602 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 98
0178603 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 100
0178604 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 112
0178605 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 168
0178606 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 45 MG 45MG CPS DUR MRL 280
0178607 73/ 378/12-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 30 MG 30MG CPS DUR MRL 30
0161523 73/ 948/10-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 30 MG 30MG CPS DUR MRL 49
0161524 73/ 948/10-C     G04BD06 B
MICTONORM UNO 30 MG 30MG CPS DUR MRL 50
0161525 73/ 948/10-C     G04BD06 B

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 90 100 110 120 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11